Budama İşi

İzmir Urla Ağaç Budama
 
Baharın gelişi ile birlikte bağ ve bahçelerde bakım zamanı gelmektedir. Bakımın en önemli adımını budama oluşturur.
Budama, özellikle meyve ağaçlarında kök ile gövde arasındaki dengeyi sağlayabilmek; sürekli ve verimli ürün alabilmek için 
ağaç üzerinde tepe alma, uç alma, genişletme işlemlerinin tümüne verilen isimdir. 
Budama işlemi , bitkilerde verim ile gelişme arasındaki dengeyi kurmak ve mümkün oldukça uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapılır. 
 
Budamanın Amaçları
 
 • Kısa zamanda uzun dönemli ürün vermesini sağlamak
 • Gelişimleri açısından sağlam bir denge oluşturmak
 • Çeşitli hastalık ve zararlı dış etkenlere karşı mücadele etmelerini kolaylaştırmak
 • Her bölgesine yeterli güneş ışınlarını almasını sağlamak
 • Verim ve kaliteyi arttırmak 
 • Ağacın direncini ve sağlığını arttırmak
 
Budama işleminin önemi kadar  aletlerinin seçimi,kalitesi ve temizliği de oldukça önem arz etmektedir. 
Aletlerin metali ne kadar kaliteli ise daha hızlı ve keskin kesimler yapılabileceğiniz gibi ,bir ağacı budadıktan sonra 
başka bir ağaca geçmeden önce aletinizi temizlemelisiniz. Bu sayede hastalık riskini en aza indirmiş olursunuz.
Urlan Tanyeri Peyzaj olarak İzmir Urla bölgesinde  bitkilerinize gerekli hassasiyet ve önemi tüm bu hijyen kuralları çerçevesinde göstermekteyiz.
 
Dikkat Edilmesi Gerekenler
 
Budama işlemi yapılırken aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmelidir;
 
 • Budamanın şekline ve dal kesim miktarına
 • Ağacın gelişme gücüne
 • Ağaçtan bir önceki yıl alınan meyve miktarına
 • Meyve agaçlarının dallarındaki çiçek tomurcuğunun miktarına
 
 
 Doğru budama nasıl yapılmalı
 
 Ağaçların budanma şekli,tür ve çeşidine, ağaçların yaşına, toprak ve iklim koşullarına, budamadan beklenen amaca ve ağacın gelişme gücüne göre değişim göstermektedir.
 Bu nedenle ağaç budama hizmeti alacağınız kişi ya da firmanın, ağacın tür ve çeşitlerini, değişik iklim ve toprak koşullarındaki gelişme gücünü ve bunların budamaya karşı gösterdiği tepkilerini iyi biliyor olması gerekmektedir.
 Ağaç budama işinde; dalların kesilmesi,kesilecek dalların iyi seçilmesi konusunda genel kuralların da bilinmesi en önemli faktörlerdendir. 
 
Bu kurallardan bazıları şunlardır:
 
 • Eğer meyve ağaçlarınızın budanması için hizmet alacaksanız büyümelerine uygun şekiller verilmelidir.
 • Güçlü gelişen ağaçlarda veya dallarda az kesim yapılmalı, zayıf gelişenlerde ise fazla kesim yapılmalıdır.
 • Güçsüz gelişim gösteren dalların gelişmesini artırmak için açıları daraltılmalı, olması gerekenden fazla gelişim gösteren dalların gelişmesini azaltmak için ise dallar eğilerek açıları genişletilmelidir.
 • Ağacın dalları, ana dal ile  birleşim yerlerinden itibaren geniş bir yay yapacak şekilde eğilmesi gerekmektedir.
 • Budama işlemi uygulanan alanlarda tırnak veya budak bırakılmamasına özen gösterilmelidir.
 • Ağaç üzerinde fazla yara açmanın önüne geçmek için birden fazla yan dal kesimi yerine mümkünse bir dal kesimi ile aynı işlem verimi yakalanmaya çalışılmalıdır. 
 • Kesimler fazla meyilli olmamalıdır.
 • Bu anlatmış olduğumuz genel kurallar her  meyve ağacının budanmasında uygulanamaz. Çünkü her ağacın gelişme gücü ve şekli farklıdır. Bu nedenle budama türleri de farklılık gösterebilmektedir.
 
Özetleyecek olursak ağaç budama hizmeti aldığınız kişinin ağacı iyi tanıması ve ağacın kesime karşı geri dönüşünde yaratacağı etkiyi,
kesimin verime ve meyve kalitesine olan etkilerini çok iyi bilmesi gerekmektedir.
 
Urla Tanyeri Peyzaj olarak İzmir Urla bölgesinde ağaç budama hizmetini tecrübelerimiz doğrultusunda sizlere sunmaktayız.